Vrouwen

Vrouwen voor Vrouwen – VvV

Ongeveer 1 keer per maand komen wij als vrouwen bij elkaar in de Ontmoeting. We kunnen hier in open sfeer  een bijbelgedeelte of een thema behandelen en met elkaar in gesprek gaan.

De eerstvolgende bijeenkomst is
in het volgende seizoen van 14.30 – 16.00 uur. 
Zodra de datum bekend is, wordt deze hier vermeld.

Jaarlijks is er als afsluiting van het seizoen een bijeenkomst bij het Tuks T-huis voor vrouwen èn mannen.

Je bent van harte welkom!