Voorganger

Pastoraal werker

Harry de Raaf


19
Ga dus op
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
(Matt 28: 18-20 NBV)

Met deze tekst roept onze HERE Jezus ons op, om onze medemens te vertellen van het wonder van Golgotha. De redding van ieder mens. Dit is mijn motivatie om mij in dienst te stellen voor het werk in Gods wijngaard. Wekelijks mag ik voorgaan in diverse kerken en sinds 2015 mag ik parttime voorganger zijn van de Baptistengemeente van Emmer-Compascuum. Verder heb ik ook het voorrecht om zendingswerk in Roemenië te mogen doen.

Zondag 15 oktober 2017 werd ik bevestigd als parttime voorganger van de VZG Beth-El  in Steenwijk. Een gemeente waar ik al een aantal jaren een paar keer per jaar mocht voorgaan. Dit gebeuren maakt mij zeer dankbaar en ik dank dan ook de gemeente voor het in mij gestelde vertrouwen. We mogen samen in Steenwijk onze Heer dienen en daar zie ik enorm naar uit. Maar ik zie vooral uit naar wat de Heer gaat doen in de gemeente, want waar mensen samen en in gebed werkzaam zijn voor Hem, daar zal Hij Zijn zegen geven.

Roelie Stevens-Schipper

Geboren en opgegroeid in Steenwijk. Ik ben getrouwd met Jan, moeder van twee dochters (en schoonzoons) en oma van twee kleinkinderen.

Na jaren gewerkt te hebben als wijkziekenverzorgende heb ik op latere leeftijd de HBO opleiding GPW gevolgd, een opleiding tot Pastoraal werker met een aanvulling als Kerkelijk werker.
Naast mijn benoeming als pastoraal werker in de Vrije Zendingsgemeente per 1 oktober 2017, werk ik sinds 2015  als voorganger/pastor in de dorpen Oldelamer-Nijelamer en Oldetrijne (nabij Wolvega).

Ik hoop u en jou te ontmoeten om in persoonlijke gesprekken, tijdens kerkdiensten of activiteiten samen te ontdekken hoe het geloof in God meerwaarde en meer waarde kan geven aan ons leven. Mocht u hierover willen doorpraten nodig ik u van harte uit om een afspraak met mij te maken. Telefoon: (0521) 51 71 20, e-mail: pastoraat@vzgbethel.nl