Gastsprekers

Pastoraal werker

Gastsprekers

Voor onze kerkdiensten maken we gebruik van een groep vaste gastsprekers


Roelie Stevens-Schipper

Ik ben geboren en opgegroeid hierin Steenwijk. Getrouwd met Jan, moeder van twee dochters en oma van twee kleinkinderen.

Na jaren gewerkt te hebben als wijkziekenverzorgende heb ik op latere leeftijd de 4-jarige HBO-opleiding GPW gevolgd, tot Pastoraal werker met een aanvulling als Kerkelijk werker, waarna mijn werkzame leven zich voortzette in de kerk.

Van 2015 tot 2021 was ik voorganger van de dorpskerk Oldelamer-Nijetrijne, sinds oktober 2017 ben ik Pastoraal werker hier in de Vrije Zendingsgemeente. Vanaf 2021 ben ik eveneens Pastoraal werker voor de Ontmoetingskerk in Zuidwolde.

Ik voel me bevoorrecht om samen met mensen een stukje op te lopen op elkaars levensweg, en te ontdekken hoe het geloof in God meerwaarde en meer waarde kan geven aan ons leven. Mocht u hierover met mij willen doorpraten, dan nodig ik u van harte uit om een afspraak met mij te maken. Telefoon: (0521) 51 71 20, e-mail: pastoraat@vzgbethel.nl