Verkort gebruiksplan

Verkort gebruiksplan
Dit plan hebben we gehanteerd bij de kerkdiensten vanaf 13 september 2020 t/m december 2020.
Vanaf 6 juni 2021 zijn we weer gestart met de kerkdiensten. We hanteren bijna dezelfde regels.
Vanaf zondag 27 juni mogen we weer zingen tijdens de diensten.
Daarnaast zijn er digitale diensten, die een week later via ons YouTube kanaal zijn te volgen.

We rekenen op ieders inzet om alle regels en aanwijzingen te respecteren om elkaar maximaal te beschermen tegen besmetting door het Coronavirus.

Samenvatting

 • We volgen te allen tijde de dan geldende voorschriften van het RIVM
  • Houdt 1,5 m afstand
  • Bij ziekteverschijnselen blijft u thuis
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Ontsmet uw handen bij binnenkomst en na toiletgebruik
 • De kerk heeft een maximale capaciteit voor 25 kerkgangers  o.b.v. reservering.
 • Aanmelden voor de dienst uiterlijk zaterdag 12.00 uur bij Dieny de Vos, hadidevos@gmail.com, telnr. 06 – 25 13 42 84.
 • De aanwijzingen van de coördinator(en) (herkenbaar aan naamplaatje) en koster opvolgen
 • U houdt zich aan de afstandsmarkering bij binnenkomst (hoofd- en zij-ingang) en volgt de aangegeven looproutes. U blijft aan de zijde van de kerkzaal waar u binnenkomt.
 • U kunt alleen plaatsnemen op de aangegeven plekken, uitgezonderd leden uit zelfde gezin, mits 1,5 meter afstand gewaarborgd is met andere kerkgangers.
 • Jassen legt u naast u neer op de kerkbank, de garderobe mag niet worden gebruikt.
 • De diensten worden life opgenomen en via het YouTubekanaal van VZG Beth-El  een week later uitgezonden voor de mensen thuis.
 • Indien twee mensen dezelfde microfoon gebruiken wordt door de vertrekkende spreker de microfoon en evt. statief met schoonmaaktissues ontsmet.
 • Bij het uitgaan rij voor rij de kerk verlaten, te beginnen nabij de uitgangen, de aanwijzingen van de coördinator hierbij opvolgen.
 • Bij de uitgangen staan bakjes voor de collecte. De bakjes niet aanraken.
 • Toiletten als enigszins kan niet gebruiken.
 • Koffiedrinken na de dienst is niet mogelijk.
 • Kindernevendienst/zondagsschool kan tijdens de dienst in de Ontmoeting (bijgebouw) binnen de RIVM regels doorgaan. De kinderen verlaten via het podium de kerkzaal.
 • We hebben een uitgebreid reinigingsplan en na de dienst reinigt het schoonmaakteam de kerk, banken, deurkrukken, gebruikte ruimtes, microfoons, lezenaars en eventueel andere aangeraakte delen zoals geluidinstallatie en orgel.
 • De Ontmoeting (bijgebouw) en keuken zijn voor onbevoegden niet toegankelijk.