Uitgangspunten

We willen een gemeente zijn waarin Jezus Christus en Zijn evangelie centraal staan en waarbij de  bijbel de basis en het uitgangspunt is. Onze belangrijkste taak is het doorgeven van Gods liefde voor de mensen.
De bijbel beschouwen we als het door de Heilige Geest geïnspireerde WOORD van GOD.
In de VZG is veel aandacht voor Israël als het volk van God, waaraan bijbelse beloften (zullen) worden vervuld.
In “Beth-El” zingen we graag en veel. Gezongen wordt uit de bundel van Johannes de Heer en uit Opwekking. De samenzang wordt begeleid op orgel of piano en soms door ons koor of door een band. Regelmatig verlenen zangkoren of gospelgroepen medewerking aan de diensten.

De VZG kent het open Avondmaal, dat betekent dat ook gelovigen die geen lid zijn van de Vrije Zendingsgemeente deel kunnen nemen aan het Avondmaal.

Verdere uitgangspunten van de VZG zijn:

  • Toepassing van de doop na belijdenis door onderdompeling of besprenkeling;
  • Het is mogelijk om belijdenis in de gemeente af te leggen als men als kind (elders) is gedoopt;
  • Uitoefenen en ondersteunen van evangelisatie en zending.