Terugblik

Een impressie van een aantal activiteiten

Kerstwandeling, start Beth-El

 
 

 

 Voorganger Peter Dijkstra vanaf september

 

Burendag in september

 

Voorjaarsmarkt Steenwijk West

 

Ontbijt Hemelvaartsdag 

 

De middag voor Kerst zingen bij
zieken en ouderen binnen

 

Bazar juni 2023 binnen

 

Voorganger Peter Dijkstra vanaf september 

 

Voorjaarsmarkt Steenwijk West 

 

Stiltewandeling 

 

 

   

Boeken lenen: lezen-ruilen-ontdekken

 

Tuk’s T-Huis, afsluiting seizoen

 

Burendag in september

 

Startzondag in september


 

 

Ontbijt Hemelvaartsdag

 

 

 

De middag voor Kerst zingen bij
zieken en ouderen buiten

 


Bazar buiten

 

 

 

 

Afscheid Roelie Stevens als
pastoraal werker

 

Kerstwandeling start bij Beth-El

 

Kerstwandeling start bij Beth-El