Beth-El Kompas

Elke laatste zondag van de maand verschijnt naast het wekelijkse digitale Infoblad het Beth-El Kompas, een bijlage met o.a. een overdenking, diensten komende maand en inbreng van gemeenteleden.

Vragen, opmerkingen of een artikel wat u geplaatst wilt hebben, ontvangen we graag via het mailadres: info@vzgbethel.nl of jckamp@hotmail.com