Over ons

Wij zijn een evangelische gemeente aan de rand van de stad Steenwijk.
We willen graag een gemeente zijn waarin Jezus Christus en Zijn evangelie centraal staat en waarbij  de bijbel als basis en uitgangspunt dient.
Onze belangrijkste taak is het doorgeven van Gods liefde voor de mensen.
Elke zondagochtend komen we bij elkaar in een dienst, waarin de voorganger of een gastspreker voorgaat.
Vier keer per jaar wordt er een dienst gehouden met een wisselend programma. Meestal komt een spreker iets vertellen over God, de bijbel of het geloof. Natuurlijk mag de muziek ook niet ontbreken. Er wordt een band uitgenodigd of er is op een andere manier (muzikale) medewerking.

Na elke dienst drinken we samen koffie en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.