Ontstaan

De Vrije Zendingsgemeenten in Nederland vinden hun oorsprong in het evangelisatiewerk van Ds. Jan de Liefde, o.a. oprichter van de stichting Tot Heil des Volks te Amsterdam.

In 1861 werden evangelist Dirk de Gilde en zijn echtgenote Maria H. Hooms uitgezonden naar Noordwest Overijssel om daar in de verschillende dorpen en buurtschappen het evangelie te brengen.

In het voorjaar van het jaar 1861 vestigde Dirk de Gilde zich in het dorp Zuidveen, vlak bij Steenwijk.

Jan de Liefde
De Gilde

Er werd een zaaltje ingericht voor het houden van samenkomsten en allerlei activiteiten voor de jeugd. Zo ontstond in Zuidveen uit het pionierswerk van evangelist De Gilde een Gemeente, de huidige Vrije Zendingsgemeente.

In de loop van de daarop volgende jaren ontstonden, als gevolg van het evangelisatiewerk van de heer De Gilde, op een aantal plaatsen in de omgeving soortgelijke gemeenten.

Het op een steenworp afstand van Zuidveen gelegen gebouw “Beth-El” aan de Gasthuislaan in Steenwijk, is sinds het jaar 1917 een centrale plaats van alle activiteiten van de gemeente.
Daar komt de gemeente iedere zondag bij elkaar.

De Vrije Zendingsgemeente neemt ook in deze tijd nog een geheel eigen plaats in tussen andere geloofsgemeenschappen en kerken in Steenwijk. De gemeente werkt overigens, waar dit mogelijk is, graag met die anderen samen!