Speciale zendingsavond Steenwijk en omgeving

datum: 18 juni 2024

Onze vorige zendingsbijeenkomst was op dinsdag 30 augustus  2022. Het doel was om aandacht te vragen voor de diverse zendingsprojecten die door de VZG worden ondersteund. Al vanaf haar oprichting, meer dan 150 jaar geleden, heeft de VZG zendingswerkers voortgebracht en organisaties ondersteund. Diverse projecten werden even kort belicht, ook lagen er folders en nieuwsbrieven.

Projecten die benoemd werden, waren: Salatiga (Indonesië), Christenen voor Israël, Dorcas, Stichting Augustin (Roemenië), Mike & Wilma Dwight (WEC), Leger des Heils Steenwijk, e.a.

Tevens heeft de jonge zendelinge, Nadia de Groot een presentatie verzorgd over haar werk in Engeland. Nadia werkt voor YWAM (Jeugd met een Opdracht) in Newcastle. Zij werkt onder de meer dan 50.000 studenten in die stad en helpt ook mee in de plaatselijke voedselbank. Onder de studenten is er weinig of geen kennis van God en zijn Woord, velen kennen Jezus alleen als krachtterm en weten niets van zijn liefde voor de mensen. Fijn dat er mensen zijn zoals Nadia, die als zendeling hen hierover willen vertellen. Door gebed en financiële ondersteuning konden ook wij deel hebben aan dit mooie werk.

Voor meer info: info@vzgbethel.nl of 06-86679445