Projectkoor

Het projectkoor werkt mee bij bijzondere diensten, o.a. met Kerst.

Het repertoire van het koor bevat liederen van Johannes de Heer, Opwekking en zelfgemaakte en/of bewerkte stukken. De boodschap van het evangelie staat steeds centraal.

Er wordt gezongen met orgel/keyboardbegeleiding.

De repetities zijn dit najaar gestart en vinden tweewekelijks plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.

Voor meer informatie graag contact opnemen met
Grietje Lammers, 0521-341984 of via kenglammers@hotmail.com