Bijbelstudie

Ook dit voorseizoen hebben we weer
3 bijbelstudies in combinatie met een maaltijd
gehad in de Ontmoeting.
We begonnen met een korte inleiding door Gjalt de Haan op het thema en daarna gingen we in groepjes met elkaar in gesprek en aan het eind terugkoppeling uit de groepjes.

17.15 uur inloop
17.30 uur maaltijd
18.00 uur start  Bijbelstudie
19.15 – 19.30 uur afsluiting

de datums:
24 mei : thema “Zegenen”
21 juni: thema “Engelen”
19 juli: begraven of cremeren

Zodra de bijbelstudies van dit naseizoen bekend zijn, verschijnt hier de nieuwste informatie.